Jougdadalen Naturreservat

Jougdadalen är kanske vår mäktigaste orörda skogsdalgång i fjällmiljö. Här finns allt man förknippar med vildmark.
Dalgången är täckt med urskogsliknande skog med omkullfallna träd. I botten sträcker ett orört sjösystem ut sig.
Dalen hyser ett rikt djurliv med hotade och skyddsvärda arter.
Reservatet omfattar hela dalgången mellan Jerikklumpen och Klumpvattnet.
I dalen rinner ett oreglerat vattensystem, som är unikt för Jämtland genom sin storlek och läge inom kalfjällsregionen och skogslandet.
Utmed dalgången finns tre äldre bosättningar från 1 800-talet; fjällägenheten Jougdaberg, gården Tjärnback och gården Flyberg.
Hela området präglas av samiskt liv och arbete. Visa hänsyn till de som har naturen som sin arbetsplats.
Utgångspunkt:
Från väg 342 svänger man av norrut mot Risede och Trångmon. Från Hovde eller Blomhöjden når du reservatet .