Daimadalen Naturreservat

Daimadalen är en drygt tre mil lång skogsklädd fjälldalgång som sträcker sig från sjön Ankarvattnet i väster och nästan fram till Saxån i öster.
På norra sidan av dalgången ligger de gamla fjällägenheterna Daima och Värjaren. Daima och Värjaren lades ner på 1 950-60-talen och utnyttjas numera främst för renskötsel.
Hela dalgången klassas i högsta skyddsklass i Naturvårdsverkets fjällurskogsinventering.
Hela området präglas av samiskt liv och arbete, från gamla lämningar från fångstkulturen till dagens renskötsel.
Vid södra sidan av sjön Värjaren ligger Ovrehtjohke, som är ett objekt av riksintresse och består av ett äldre viste, samegravar, en offerplats samt kåtatomter.
Visa hänsyn mot de som har naturen som sin arbetsplats.
Utgångspunkt:
Via Stora Blåsjön och Ankarede.