Hällingsåfallet Naturreservat

Hällingsån störtar utför ett drygt 40 meter högt fall, ned i Sveriges längsta kanjon. Det är troligtvis inte ån vi ser idag som skapat denna kanjon, utan ett mäktigare vattendrag, kanske en del av den isälv som rusade fram när inlandsisen smälte för flera tusen år sedan.
Luftfuktigheten är mycket hög och gynnar en mängd mossor och lavar. Denna fuktiga växtplats är ovanlig, då många vattenkraftsutbyggnader tystat så många forsar.
Om man vill, kan man gå en markerad led från rastplatsen Hällarna upp mot fallet. Stigen ger en häftig upplevelse av Hällingsåns kanjon.
Leden från parkeringsplatsen i slutet av vägen är hårdgrusad och här finns även ett tillgängligt dass, vindskydd och eldstäder.

Det är närmast till vattenfallet från parkeringen i slutet av vägen. Lederna från parkeringen fram till fallet är hårdgrusade, och vid parkeringen finns ett dass tillgängligt.
Man kan också gå en kort vandring upp mot Hällingsåfallet. Stigen från Hällarnas rastplats ger en mäktig upplevelse av kanjonen. Det är cirka två kilometer att gå,
och vissa delar är branta. 

Utgångspunkt:
P-plats vid skyltad väg från Häggnäset