Blåsjöfjälls Naturreservat

Blåsjöfjäll är ett lågfjällsområde med skogsklädda dalgångar, beläget i de vackra fjälltrakterna utmed norska gränsen.
Reservatet är ett fjällreservat med toppar runt 1 000 meter över havet. Brakkfjället i norr är högst, men Jormlifjället och Raudekfjället ligger inte långt efter.
Björk och gran är dominerande, men uppe på kalfjället är den artrika fjällsippsheden vanlig, speciellt på Raudek och Jormlifjället.
Utöver fjällsippa växer här bland annat orkidéerna vityxne och brudsporre, samt de vackra örterna purpurbräcka och gullbräcka.
Visa hänsyn till områdets känsliga natur, speciellt på vintertid, då området är välbesökt av friåkande skoteråkare.
Utgångspunkt:
P-plats högst upp på vägen mellan Stora Blåsjön och Jorm eller via Jormliens Fjällgård