Bjurälven Naturreservat

Ett dramatiskt landskap med bubblande vatten, kraterliknande gropar och den vindlande och delvis underjordiska Bjurälven som underminerar marken.
Bjurälvens och angränsande Korallgrottans naturreservat utgör tillsammans ett för Sverige helt unikt karstområde.
Karst är en mycket annorlunda naturtyp med underjordiska vattendrag och grottsystem i en kalkrik berggrund.
Här finns spännande namn som Grytrännan, Colloseum, och Blinda Dalen. Här har grottor skapats genom vittringen av kalkberggrunden, de är trånga och har oftast vattenfyllda gångar.
Många grottor är så svårtillgängliga att bara dykare kan nå dem.
Landskapet här är hela tiden föränderligt och många partier är skyddade med byggda trappor längs leden.
Utgångspunkt:
P-plats vid gården vid Leipikvattnet