Skvaltkvarn i Kyrkbolandet

Vid Kyrkbolandet ligger Skvaltkvarn och Kvarntjärn. Här finns en kvarn som man förr malde korn i.
Skvaltkvarnar användes i mindre skala för mjölproduktion och drevs av vatten som leddes genom vattenrännor till skovelhjulet. Sväng av mot Kyrkbolandet vid Kvarnbergsvattnets norra sida och följ skylten ”Skvaltkvarn”.