Ankarede / Ankarede Kapell

Vid Lejarälven och Ankarälvens utlopp ligger denna vackra och idylliska plats. Platsen har under århundraden varit en samlingsplats för både samer och nybyggare. Här finns kåtor, härbren, gravplats, kapell och kyrkstad.
Ankarede har stor betydelse även idag och vid midsommar firas här samernas viktigaste högtid. Under sommaren finns även ett sommarcafé. Vid juletid arrangeras den mycket uppskattade julmarknaden i Ankarede.