Vållan, Jormvattnet

I Vålldalen finns fäbodar som vittnar om livet förr. Varje torsdag i juli kan du besöka fäboden där man bl a serverar
ortens specialitet, römgröt. Även hemslöjdsförsäljning. Sväng av vid skylt ”Vållan” ca 5 km norr om Jormvattnet.